Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προς μια Εκπαίδευση στα Μέσα 2.0

Η θεωρητικός των Μέσων Alice Y. L. Lee, στο άρθρο της “Hong Kong Media Education in the Web2.0 era. Engaging with the Net Generation”, συγκρίνει τα χαρακτηριστικά της παλιάς παιδαγωγικής των Μέσων με τη νέα που αναδύεται στην εποχή του Web2.0. Η στροφή από μια παιδαγωγική προστασίας και κριτικής θωράκισης προς μια πιο ευέλικτη και ανοικτή στις επικοινωνιακές εμπειρίες των παιδιών είναι εμφανής.


Εκπαίδευση στα Μέσα 1.0
 • Το κοινό απλά δέχεται τα μηνύματα των Μέσων, γνωρίζει πολύ λίγα για τα Μέσα και χρειάζεται να εκπαιδευθεί
 • Η εκπαίδευση αποσκοπεί στη δημιουργία κριτικών καταναλωτών των Μέσων
 • Στόχος είναι η κριτική αυτονομία
 • Η παιδαγωγική προσέγγιση αφορά την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων και τεχνικών παραγωγής
 • Η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις ανάλυσης των Μέσων και εργαστήρια παραγωγής επικοινωνιακών περιεχομένων
 • Ζητούμενο είναι η καλλιέργεια κριτικής σκέψης

Εκπαίδευση στα Μέσα 2.0
 • Το κοινό χρησιμοποιεί τα Μέσα έχοντας αρκετή εμπειρία (παραγωγο-καταναλωτές) 
 • Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην καλλιέργεια αναστοχαστικών καταναλωτών (κριτικών καταναλωτών των Μέσων και κοινωνικά υπεύθυνων παραγωγών)
 • Στόχος είναι η αναστοχαστική κριτική
 • Η παιδαγωγική προσέγγιση αφορά τη συμμετοχική μάθηση (εξερεύνηση και ανακάλυψη της γνώσης) με συνεργατικά μοντέλα
 • Η διδασκαλία περιλαμβάνει τη χρήση νέων τεχνολογιών και διαδικτυακών πλατφόρμων Web2.0 (blogs, wikis, websites, social media κ.λπ.)
 • Ζητούμενο είναι η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, αναστοχασμού, θετικής στάσης και δημιουργικότητας

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πολιτισμός της εικόνας και εκπαίδευση - Γιώργος Πλειός

Ο Γιώργος Πλειός στο βιβλίο του «Πολιτισμός της εικόνας και εκπαίδευση», ερευνά και αναλύει το φαινόμενο του εξεικονισμού της εκπαίδευσης, απότοκο της επικράτησης του πολιτισμού της εικόνας σε κάθε θεσμό της κοινωνίας.

Εκπαίδευση στα ΜΜΕ - David Buckingham

Το βιβλίο αποτελείται από 12 κεφάλαια χωρισμένα σε τέσσερα μέρη:
Στο «Κεφάλαιο 1. Γιατί πρέπει να διδάσκονται τα ΜΜΕ;» ο Buckingham εξηγά ότι η εκπαίδευση στα ΜΜΕ (media education) είναι η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης των μέσων ενώ αλφαβητισμός στα ΜΜΕ (media literacy) είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι. Τονίζει, επίσης, τους λόγους για τους οποίους η εκπαίδευση στα Μέσα χρειάζεται να εισαχθεί στα σχολεία. Ακόμη, καταγράφει την ιστορική εξέλιξη του πεδίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέσω της κριτικής του προστατευτικού/αμυντικού μοντέλου προτείνει ένα νέο παράδειγμα εκπαίδευσης στα ΜΜΕ που δεν έχει ως αφετηρία την άποψη ότι τα ΜΜΕ είναι οπωσδήποτε και αναπόφευκτα επιβλαβή, ούτε ότι οι νέοι είναι απλώς παθητικά θύματα της επιρροής τους. Αντίθετα, υιοθετεί μια προσέγγιση εστιασμένη στους μαθητές, με αφετηρία τις γνώσεις και τις εμπειρίες που οι νέοι έχουν ήδη από τα ΜΜΕ, και όχι τις διδακτικές επιταγές των εκπαιδευ…

Για την αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης στα Μέσα

«Όταν αλλάζουμε τον τρόπο που επικοινωνούμε, αλλάζουμε την κοινωνία». Clay Shirky
Προβλέπεται ότι τα Μέσα, σε όλες τους τις μορφές, θα μεγαλώσουν έως και 100 φορές σε σχέση με τον τωρινό τους όγκο μέσα στην επόμενη δεκαετία. Οι μαθητές είναι και θα συνεχίσουν να είναι εκτεθειμένοι στα μαζικά Μέσα όσο καμία άλλη γενιά στην ιστορία. Η σύγκλιση πληροφόρησης, τεχνολογίας, ελεύθερου χρόνου και εργασίας αναδεικνύει την επικοινωνία –πολυτροπική και πολυμεσική– ως το σημείο αναφοράς και το διακύβευμα των σύγχρονων κοινωνιών.
Το απίστευτο εύρος πληροφόρησης δεν δημιουργεί αυτομάτως περισσότερο πληροφορημένο πληθυσμό, αλλά ίσως το αντίθετο, έναν περισσότερο συγχυσμένο πληθυσμό. Όπως, άλλωστε, παρατηρεί ο Thomas Eriksen στο βιβλίο του «Η τυραννία της στιγμής», ο άνθρωπος αντιμέτωπος με την απεραντοσύνη ενός ωκεανού πληροφορίας, δε μαθαίνει πλέον να κολυμπά, μαθαίνει απλώς να μην μπορεί να χορτάσει αν δεν τον πιει ολόκληρο. Συνεπώς, στο σημερινό περιβάλλον -του «χρόνου χωρίς χρόνο» κατά τον Fusar…