Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ζητήματα Επικοινωνίας, Αφιέρωμα: Αγωγή και εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας, Τεύχος 6 (2007)Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στην αγωγή και εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας. Η επιμελήτρια του αφιερώματος είναι η Μπετίνα Ντάβου.

Πιο κάτω παρουσιάζονται σε συντομία τα κείμενα που φιλοξενούνται στο περιοδικό:


  • Ο David Buckingham παρουσιάζει σε γενικές γραμμές όλες τις πτυχές αυτού του διεπιστημονικού πεδίου.
  • Ο Jose Ignacio Aguaded-Gόmez εντοπίζει το χάσμα ανάμεσα στο παραδοσιακό σχολείο και στις τεχνολογικές εμπειρίες των παιδιών εκτός αυτού, υποστηρίζοντας ότι η εκπαίδευση στα Μέσα μπορεί να αντιμετωπίσει με επωφελή τρόπο τις σχέσεις των μαθητών με τα Μέσα.
  • Η Βασιλική Νίκα εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση στα Μέσα έχει αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες.
  • Η Renee Hobbs περιγράφει τον τρόπο που ένα γυμνάσιο στο Νιου Χαμσάιρ των ΗΠΑ κατάφερε να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και επιτυχημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα Μέσα.
  • Ο Pier Cesare Rivoltella συζητά για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Μέσα ή τη δημιουργία νέας ειδικότητας και αναλύει το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας που εκπονεί το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.
  • Οι Ευαγγελία Κούρτη και Μαρία Λεωνίδα δείχνουν πώς μπορεί μια ταχύρρυθμη επιμόρφωση να οδηγήσει στην παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων για τις ανάγκες της διδασκαλίας.
  • Η Ulrika Sjoberg παρουσιάζει μια έρευνα που διεξήγαγε το 2004 σε παιδιά Ελληνοσουηδούς νέους, από 12 έως 16 ετών και το πώς δομούν την ταυτότητά τους σε σχέση και με τα Μέσα.
  • Ο Γιώργος Πλειός ερευνά την κατασκευή της εικόνας της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ συμπεραίνοντας ότι υποεκπροσωπείται κι ότι στις τηλεοπτικές ειδήσεις παρουσιάζεται σε ενημερωδιασκεδαστικό πλαίσιο.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πολιτισμός της εικόνας και εκπαίδευση - Γιώργος Πλειός

Ο Γιώργος Πλειός στο βιβλίο του «Πολιτισμός της εικόνας και εκπαίδευση», ερευνά και αναλύει το φαινόμενο του εξεικονισμού της εκπαίδευσης, απότοκο της επικράτησης του πολιτισμού της εικόνας σε κάθε θεσμό της κοινωνίας.

Εκπαίδευση στα ΜΜΕ - David Buckingham

Το βιβλίο αποτελείται από 12 κεφάλαια χωρισμένα σε τέσσερα μέρη:
Στο «Κεφάλαιο 1. Γιατί πρέπει να διδάσκονται τα ΜΜΕ;» ο Buckingham εξηγά ότι η εκπαίδευση στα ΜΜΕ (media education) είναι η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης των μέσων ενώ αλφαβητισμός στα ΜΜΕ (media literacy) είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι. Τονίζει, επίσης, τους λόγους για τους οποίους η εκπαίδευση στα Μέσα χρειάζεται να εισαχθεί στα σχολεία. Ακόμη, καταγράφει την ιστορική εξέλιξη του πεδίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέσω της κριτικής του προστατευτικού/αμυντικού μοντέλου προτείνει ένα νέο παράδειγμα εκπαίδευσης στα ΜΜΕ που δεν έχει ως αφετηρία την άποψη ότι τα ΜΜΕ είναι οπωσδήποτε και αναπόφευκτα επιβλαβή, ούτε ότι οι νέοι είναι απλώς παθητικά θύματα της επιρροής τους. Αντίθετα, υιοθετεί μια προσέγγιση εστιασμένη στους μαθητές, με αφετηρία τις γνώσεις και τις εμπειρίες που οι νέοι έχουν ήδη από τα ΜΜΕ, και όχι τις διδακτικές επιταγές των εκπαιδευ…

Για την αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης στα Μέσα

«Όταν αλλάζουμε τον τρόπο που επικοινωνούμε, αλλάζουμε την κοινωνία». Clay Shirky
Προβλέπεται ότι τα Μέσα, σε όλες τους τις μορφές, θα μεγαλώσουν έως και 100 φορές σε σχέση με τον τωρινό τους όγκο μέσα στην επόμενη δεκαετία. Οι μαθητές είναι και θα συνεχίσουν να είναι εκτεθειμένοι στα μαζικά Μέσα όσο καμία άλλη γενιά στην ιστορία. Η σύγκλιση πληροφόρησης, τεχνολογίας, ελεύθερου χρόνου και εργασίας αναδεικνύει την επικοινωνία –πολυτροπική και πολυμεσική– ως το σημείο αναφοράς και το διακύβευμα των σύγχρονων κοινωνιών.
Το απίστευτο εύρος πληροφόρησης δεν δημιουργεί αυτομάτως περισσότερο πληροφορημένο πληθυσμό, αλλά ίσως το αντίθετο, έναν περισσότερο συγχυσμένο πληθυσμό. Όπως, άλλωστε, παρατηρεί ο Thomas Eriksen στο βιβλίο του «Η τυραννία της στιγμής», ο άνθρωπος αντιμέτωπος με την απεραντοσύνη ενός ωκεανού πληροφορίας, δε μαθαίνει πλέον να κολυμπά, μαθαίνει απλώς να μην μπορεί να χορτάσει αν δεν τον πιει ολόκληρο. Συνεπώς, στο σημερινό περιβάλλον -του «χρόνου χωρίς χρόνο» κατά τον Fusar…